Støtteordninger

Søknader og støtteordninger

Midler fra NHHI
Utstyrspott: NHHI kan gi støtte til fellesutstyr, men ikke individuelt utstyr. NHHI gir ikke tilskudd til sosiale arrangementer. Utstyrssøknaden må inneholde en søknadstekst om hvorfor dere trenger utstyret, ulike prisalternativer, total søknadssum og kontaktperson til utstyrsansvarlig på laget. For at søknaden skal behandles av styret må søknaden sendes til nhhi.oko@nhhs.no. Søknadene blir behandlet fortløpende, og kan leveres inn hele semesteret.

Kjøregodtgjørelse: Lagene har mulighet til å søke NHHI om kjøregodtgjørelse til-og fra seriekamp i Hordaland. Bilen skal være full. Dette gjøres ved å logge inn på nhhs.no – mine verktøy – dokumentarkiv- dokumentmaler- ark «kjøregodgjørelse» . Fyll ut skjemaet. Søknaden må levers i NHHI hyllen utenfor Orgsek.

Støtte til turnering:
Lagene søker spesielt om støtte til turneringer og andre arrangementer de ønsker å være med på. Som et utgangspunkt vil NHHI dekke et lag sin fellesavgift for én turnering per semester.

Midler fra Norges Studentidrettsforening
NHHI er medlem av Norges Studentidrettsforening, NSI. Nyoppstartede lag kan søke om oppstartsmidler, mens eksisterende lag kan søke om utviklingsmidler. NSI gir også støtte til kompetanseutvikling, som for eksempel støtte til kurs. Her er det gode muligheter for å få støtte, så benytt dette tilbudet.

Link til NSI: http://studentidrett.no/kompetanse-og-klubbutvikling/stoetteordninger/oppstarts-og-utviklingsmidler

Midler fra Stiftelsen for Norges Handelshøyskole (SfNHH)
Stiftelsen deler to ganger i året ut avkastning av fondsmidler til ulike aktiviteter. Aktiviteter som bidrar til et godt og mangfoldig studentmiljø prioriteres. Mer varigeformål som øvingsrom og utstyr for å utøve aktiviteter vil som oftest prioriteres foran enkeltbegivenheter som middager og jubileum.

Ledere vil få mail om søknadsfrister og hva søknaden bør inneholde i forkant av søknadsfristen.

Midler fra Høyskolefondene
Høyskolefondene kan gi tilskudd til sosiale tiltak som retter seg til alle eller store grupper av studenter. Det gis vanligvis ikke støtte til aktiviteter som regnskapsmessig går med overskudd eller i balanse og heller ikke til aktiviteter som gjelder ordinær drift.

Ledere vil få mail om søknadsfrister og hva søknaden bør inneholde i forkant av søknadsfristen.

Midler fra NSI:
Det er også muligheter for å søke Norges Studentidrettsforbund, NSI, om midler til oppstart og utvikling av lag i NHHI. Dette kan gjøres gjennom denne linken:
http://www.studentidrett.no/klubbutvikling/stoetteordninger