Bowling

NHHI Bowling er det første bowlinglaget på NHH med oppstart høsten 2017. De samles regelmessig for å bedre kastearmen med et mål om å nå 300 poeng. Den joviale guttegjengen har stadig sosiale samlinger utenom selve bowlingen.