Referat lagledermøte

–       Nytt bilag for kjøregodtgjørelse (sendt ut på mail til lagledere). Denne er egen for NHHI og satsene for året har økt, dette kan brukes ved bortekamper, turneringer osv.

–       Viktig at alle registrerer seg på klubbadmin og oppdaterer ved endringer i lagene. (Info om hvordan er sendt ut på mail)

–       Utstyrspotten er brukt opp for semesteret.

–       Viktig at alle får på plass mail med lagnavn@noe.no. Gjør det enklere ved endringer i lagstyret osv og det er mulig å linke mailen til sin personlige mail slik at det blir enklere.

–       Obligatorisk med åpne treninger.

–       Mulig å søke om reisestøtte fra NSI (300kr per person) hvis laget deltar på SL i Trondheim. Dette er også mulig ved andre mesterskap/turneringer utenbys.

–       Nye retningslinjer fra Kjernestyret, det er ikke lov at de som er ansvarlige/intervjuer konsumerer alkohol under opptak i NHHS. Dette oppfordrer vi alle lag i NHHI til å overholde.