Nytt styre i NHHI

Styret er endret i NHHI og kontaktinformasjon til de nye styremedlemmene ligger i fanen NHHI-styret.