NHHIs kjerneverdier.

NHHI cover 3
Etter en prosess der alle idrettslagene har vært representert, har NHHI kommet frem til tre kjerneverdier som skal gjelde for idrettsforeningen i tiden fremover. Kjerneverdiene representerer det Norges Handelshøyskoles idrettsforening er og står for, og vil således fungere som rettesnorer for beslutningene som tas i NHHI.
Idrettsglede – I NHHI skaper vi idrettsglede sammen
Fellesskap – I NHHI er vi sammen stolte av NHHI og NHH
Mangfold – NHHI representerer et mangfold av idretter og personligheter