Instruksendring – Opptak NHHI

Under FM#2 den 19. april ble det vedtatt instruksendring for opptaksprosessen rundt idrettslag i NHHI.

Her er den nye instruksen:

Instruksendring – Opptak NHHI

Vi legger også ved de oppdaterte retningslinjene for NHHI-lag:

Retningslinjer for NHHI-lag